Přeskočit navigaci

Úvodem slovo předsedy

Vážení návštěvníci,

vítám Vás na webových stránkách občanského sdružení Integrace. Dovolte, abych ocitoval motto, které uvádělo stanovy České unie nevidomých a slabozrakých, založené těsně po sametové revoluci r. 1989:

"Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná. Jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání jsou: Svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum."

Byl jsem jedním ze zakladatelů této progresivní organizace, která položila základy k rozvoji služeb pro zrakově postižené v ČR. Ačkoliv se od té doby mnohé změnilo k lepšímu, vznikla hustá síť snadno dostupných služeb, počítačová gramotnost a jazykové vybavení zrakově postižených výrazně vzrostly, jejich zaměstnanost značně poklesla. Proč jsem citoval motto ČUNS? Protože jsem hluboce přesvědčen, že služby, pečující o zrakově postižené a o jejich volný čas zdaleka nestačí. Těmto lidém je třeba více takových služeb, které je ženou dopředu, rozvíjejí jejich touhu vědět a umět a vytvářejí jim podmínky i prostor k vlastní realizaci a pracovnímu uplatnění.

Z tohoto hlediska uvedené motto zdaleka nebylo naplněno. Cílová skupina, pasivně přijímající množství služeb, do značné míry ztrácí schopnost rozhodování sama o sobě přinejmenším v tom, jakou formou jim bude služba poskytnuta. Vážím si práce všech kolegů, kteří realizují kurzy sebeobsluhy, orientace, rehabilitace a rekvalifikace. My však přicházíme s takovými službami, které na trhu služeb pro zrakově postižené buďto zcela chybí, nebo které se více zaměřují na individuální potřeby každého jedince (viz níže).

Na sklonku roku 2005 jsme spolu s JUDr. Přemyslem Donátem začali budovat Centrum pomoci zrakově postiženým. Základními tématy tohoto projektu jsou: Mobilita, počítačová gramotnost zrakově postižených, vývoj softwaru, přátelského k zrakově postiženým a pracovní uplatnění zrakově postižených.

Smyslem a cílem projektu není konkurence, nýbrž rozvoj a skutečná integrace. Snad bych měl ještě vysvětlit, proč jsme do názvu občanského sdružení použili právě slovo INTEGRACE.

Podíváte-li se na webové stránky kterékoliv organizace u nás i ve vyspělem světě, užasnete nad rozsahem služeb, rehabilitujících zrakově postižené. Kdybyste se však podívali na statistiky zaměstnanosti zrakově postižených, zjistili byste, že ani v nejvyspělejších zemích nepřesahuje 30%. Z toho plyne, že společnost chce zrakově postižené rehabilitovat, chce o ně pečovat, ale jejich skutečná integrace jí pramálo leží na srdci.

Integrace znamená včlenění do společnosti. Někteří nevidomí se integrují za pomocí vlastních schopností a píle, jiní k tomu potřebují pomoc. Cílem a smyslem integrace je vzbuzování obdivu k těm, kteří se i přes svůj handicap dokázali prosadit ve společenství zdravých.

Naši cílovou skupinou jsou ti zrakově postižení, kteří nechtějí pouze pasivně přijímat průvodcovské, asistenční a jiné služby, ale kteří se chtějí pomocí vlastního umu a píle prosadit a plně integrovat.

Tibor Kikta
předseda o. s. Integrace a ředitel Centra pomoci zrakově postiženým.

Zpět před navigaci
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍ ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ ČR
Copyright © Integrace o.s. 2019 Design and code by Joskaweb