Přeskočit navigaci

Rekvalifikace - zvyšování zaměstnanosti těžce zrakově postižených

Občanské sdružení Integrace zahájilo 1. května projekt Rekvalifikace - zvyšování zaměstnanosti těžce zrakově postižených. Projekt je finančně dotován Evropským strukturálním fondem operačním programem OPPA a Magistrátem hl. m. Prahy.

Projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny:

  • zrakově postižené
  • potencionální zaměstnavatele - především firmy a státní instituce s více než 25 zaměstnanci a firmy podnikající v oboru kancelářských, digitalizačních, telefonních a marketingových služeb, výzkumu veřejného mínění, advokacie.

V r. 2006 evidoval ČSÚ 8000 firem se sídlem v Praze s více než 25 zaměstnanci. Těžko odhadnout, kolik z nich má reálnou možnost zaměstnat zrakově postižené a kolik z nich plní povinnost vytvořit místa pro zdravotně postižené. Dalšími zaměstnavateli jsou pak především soudy (v současné době z celkem 12 soudu v Praze nabízí 10 volná místa zapisovatelům) a další státní instituce, advokacie, kongresové agentury (přepisy prezentací), mediální agentury (přepisy zvukových stop pro pořizování výstřižku).

Cílem projektu je:

  • sestavit kurzy, ve kterých zrakově postižení získají potřebné znalosti pro práci v call centrech či jiných podobně zaměřených pracovních pozicích
  • informovat potencionální zaměstnavatele o možnostech práce těžce zrakově postižených
  • asistovat firmám a organizacím při zřizování pracovního místa pro zrakově postižené (návrh technického a softwarového vybavení, pracovní náplně, apod.)
  • vývoj softwarové podpory pro zlepšení orientace a ovládání programů pro těžce zrakově postižené při jejich práci.


loga sponzorů

Evropský sociální fond
Praha & EU: „Investujeme do vaší budoucnosti“

Zpět před navigaci
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍ ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ ČR
Copyright © Integrace o.s. 2019 Design and code by Joskaweb