Přeskočit navigaci

Něco z historie o. s. Integrace

Občanské sdružení Integrace vzniklo dne 20. 6. 2000 registrací na Ministerstvu vnitra ČR. Oba zakladatelé navázali na své dosavadní zkušenosti ve službách pro zrakově postižené.

Tibor Kikta byl od r. 1991 do r. 1998 ředitelem Střediska výcviku vodicích psů při České unii nevidomých a slabozrakých, později při Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých a zároveň předsedou Klubu držitelů vodicích psů. V tomto období navázal bohaté mezinárodní styky. Na základě získaných informací ze zahraničí spolu se svým týmem, vybudoval Středisko výcviku vodicích psů v Praze 5-Jinonicích a v září r. 1997 jej uvedl do provozu. Na půdě KDVP zřídil zdravotní pojištění vodicích psů, které funguje dodnes.

JUDr. Přemysl Donát byl zakladatelem výrobního družstva invalidů Spektra, v kterém se zaměřil na vývoj a výrobu slepeckých pomůcek. V tomto období byl pod jeho vedením vyvinut např. slepecký psací stroj, který se dodnes vyrábí. V roce 1994 založil JUDr. Donát vlastní firmu Donát s. r. o. a ve spolupráci s tehdejší nadací Tyfloprogres zkonstruoval první český braillský řádek (hmatový monitor k osobnímu počítači). Na sklonku devadesátých let nadace v důsledku změny zákona o nadacích a nadačních fondech zanikla. Na jeji místo přišlo o. s. Integrace, které zpočátku organizovalo pouze výcvik vodicích psů se soukromými cvičiteli a dále pracovalo na vývoji braillských řádků. Do r. 2005 bylo předáno do užívání 42 vodicích psů. Vývoj braillských řádků v tomto období výrazně pokročil. Byli vyvinuty čtyři velikostní typy a softwarové vybavení a jeho uživatelský komfort se soustavně vylepšoval. Je třeba připomenout, že vývoj softwaru braillských řádků není nikdy definitivní, protože je závislý na vývoji nových operačních systémů a dalšího softwarového vybavení osobních počítačů.

V roce 2005 se začala činnost sdružení podstatně rozšiřovat. V tomto roce bylo vycvičeno a předáno 16 vodicích psů a zároveň byl vyvinut nový, designově a uživatelsky vylepšený typ braillského řádku značky REX. Zkušebně byla zřízena terénní služba technické pomoci a individuální školení v práci s osobními počítači pro zrakově postižené.

V prosinci r. 2005 výkonný výbor sdružení vynesl rozhodnutí o zřízení Centra pomoci zrakově postiženým.

Ivana Chroustová
manager pro styk s veřejností

Zpět před navigaci
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍ ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ ČR
Copyright © Integrace o.s. 2019 Design and code by Joskaweb