Přeskočit navigaci

Centrum pomoci zrakově postiženým

Ústřední myšlenkou centra je zvyšování zaměstnanosti zrakově postižených. K realizaci této myšlenky vede řada projektů, zaměřených na profesní růst v tradičních i nově vznikajících oborech, v kterých lidé s těžkým zrakovým postižením mohou najít uplatnění a na zlepšování dovedností v práci s osobními počítači.

Výsledkem těchto projektů jsou aktivně vytvářená pracovní místa, zejména místa s multiplikačními efekty, t. j. z výsledků práce zrakově postižených bude mít užitek celá zrakově postižená veřejnost (blíže viz Zaměstnanost zp).

Dále tyto projekty zahrnují další vývoj softwaru, který bude přátelský k zrakově postiženým, usnadní jim práci s textovými editory, slovníky, databázemi a jinými programy, zejméná však usnadní orientaci na internetu.

Počítá se s dalším rozvojem terénních služeb technické pomoci, která je zaměřena na údržbu a úpravu osobních počítačů zrakově postižených, nebo na krátkodobé individuální kurzy, např. instalace a obsluha nových programů.

Počítačové, profesní a kynologické poradenství bude od září roku 2006 podporováno bezplatnou telefonní linkou.

V dalších souborech najdete bližší informace o neméně závažných tématech, jako je digitalizace textů, notového materiálu a zvukového knihovnictví, ale také o pokračování projektu Výcvik vodicích psů pro nevidomé.

Zpět před navigaci
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍ ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ ČR
Copyright © Integrace o.s. 2019 Design and code by Joskaweb