Přeskočit navigaci

Vývoj pomůcek

Od prosince r. 2005 se v rámci Centra pomoci zrakově postiženým intenzivně zaobíráme dvěma okruhy problémů:

  1. Zlepšování uživatelského komfortu pro zrakově postižené při práci s osobními počítači. Jsme přesvědčeni, že v oblasti slepecky příznivějších softwarů jsou stále veliké rezervy, přestože jde o pomůcku, kterou každý nevidomý, zvláště pak pracující používá denně mnohdy jako svůj hlavní pracovní nástroj. Máme na mysli "ochočování" a správné nastavování screenreaderů a další pomocné programy, které zjednoduší počítačové operace - příklady naší práce naleznete v sekci Download.
  2. Vývoj orientačních pomůcek vedoucích k zlepšení orientace v prostoru a zlepšení mobility těžce zrakově postižených. Z hlediska orientace nevidomých v prostoru bylo v České republice dosaženo vynikajících výsledků (ozvučené semafory, zvukové orientační majáky, vodicí linie ve stanicích metra a pod). Avšak z hlediska osobní bezpečnosti nevidomých při samostatném pohybu nebylo kromě klasických bílých holí a vodicích psů dosaženo takřka ničeho. V minulosti se objevila řada elektronických orientačních pomůcek, které se ale v praxi neujaly (ultrazvukové brýle, signalizační boty, laserová bílá hůl atd). Jsme přesvědčeni, že má hluboký smysl v této oblasti nadále experimentovat.
Zpět před navigaci
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍ ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ ČR
Copyright © Integrace o.s. 2019 Design and code by Joskaweb