Přeskočit navigaci

Integrace ZP žáků a studentů do škol

Od 1. srpna 2009 zahájilo Centrum pomoci zrakově postiženým při občanském sdružení Integrace realizaci pilotního projektu „Integrace zrakově postižených dětí a studentů“.

Cílem tohoto projektu je vytvořit ucelený školicí a poradenský systém pro pedagogické pracovníky a další osoby, podílející se na výchově a edukaci těžce zrakově postižených dětí. V rámci projektu mj. vytvoříme skripta, v kterých budou shromážděny veškeré informace, týkající se dané problematiky.

Hlavním výstupem pilotního projektu budou akreditované kurzy, které přispějí ke zkvalitnění vyučovacího procesu a pomohou při integraci zrakově postižených dětí do běžných tříd. To vše při zachování gramotnosti v braillovém písmu a současně maximálním využíváním digitální techniky.

Více informací o projektu najdete v níže uvedených sekcích.

loga sponzoru

Projekt je spolufinancován z ESF a rozpočtu ČR

Kontakty

Pozor, změna adresy provozovny!
Integrace o.s.
Krakovská 22
Praha
110 00

Poradenská linka - Kateřina Hartmanová
E-mail: tina@integraceos.cz
Telefon: 222 710 901
Poradenská linka je v provozu ve všední dny 8:00 - 16:00

Koordinátor projektu
Brdíčko Martin
Mail: brdickom@seznam.cz
Telefon: 222 710 900

Technický ředitel
Jarmila Poštová
Mail: jarmilapostova@seznam.cz
Telefon: 222 710 901

Sekretář projektu
Jaroslav Rusnák
Mail: rusnak@integraceos.cz

Poradenská linka

Obecné informace

Po celou dobu projektu je v provozu poradenská linka, která poskytuje informace ohledně provozu digitální knihovny, elektronických kompenzačních pomůcek, jejich optimální konfiguraci a způsobu pořízení (doporučení pro sociální úřady apod.), nejvhodnějších SW - hlasových odečítačů, zvětšovacích digitálních lup, práce s různými elektronickými formáty, digitalizace tiskových materiálů do elektronické či reliéfní podoby, zapůjčování pomůcek, a možností dalších služeb a servisu Integrace o.s.

Linka je zdarma provozována pod systémem Skype nebo přes e-mail, ale je dostupná i z klasické pevné linky. Budeme usilovat o zřízení bezplatné linky tak, aby telefonní poplatky nelimitovaly klienty. Klienty mohou být učitelé, rodiče i ZP žáci, v běhu kurzů pak frekventanti s doplňujícími dotazy při samostudiu nebo samotné realizaci integračního procesu.

Vybrané oblasti podpory:

 • výukové pomůcky, učební literatura - dostupnost a podmínky získání
 • elektronické kompenzační a výukové pomůcky – technická podpora
 • informace o probíhajících kurzech
 • získání přístupu do el. knihovny Integrace o.s. a školení pro její používání
 • řešení nejčastějších problémů s integrací ZP žáků a jak jim předcházet
 • cílená digitalizace učebnic pro ZP žáka
 • získání katalogu komp. pomůcek, výukových skript a dalších materiálů

FAQ

Dotaz: Pro koho je digitální knihovna DKZP určena a jak získat přístup?

Knihovna DKZP (Digitální Knihovna Zrakově Postižených - www.dkzp.cz) je určena pro osoby se zrakovým postižením nebo pro organizace, které zrakově postiženým pomáhají (např. SPC - speciální pedagogické centrum, CRP - centrum ranné péče apod). Legální digitalizaci černotiskových knih a jejich následné "půjčování - stahování" zrakově postiženými umožňuje vyjímka v autorském zákoně, ta povoluje legálně a zdarma vytvářet digitální kopie knih výhradně pro účely zrakově postižených.

V naší knihovně najdete mnoho knih různých žánrů, včetně odborných publikací, učebnic a doporučené literatury pro ZŠ a SŠ, které jsou převedeny do souboru "txt".

Pokud si chcete knihy z naší knihovny přečíst, stačí se zaregistrovat. Postup registrace do knihovny je velmi jednoduchý:

 1. Vyplňte jednoduchý registrační formulář na www.dkzp.cz
 2. Po vyplnění registračního formuláře Vám přijde potvrzovací mail, ve kterém kliknutím na uvedený odkaz potvrdíte, že jste se zaregistroval opravdu Vy a ne někdo jiný.
 3. Po té Vás kontaktuje náš pracovník, kterému v příloze mailu zašlete nascanovanou kopii průkazu ztp nebo ztp/p.
 4. Po doložení tohoto dokladu Vám bude umožněn plný přístup do knihovny.

užitečné kontakty:

www.dkzp.cz
Jiří Zadražil - administrátor - 222 710 902


Dotaz : Jak získám pro svého nevidomého či slabozrakého žáka příslušné digitalizované učebnice.

Informujte se na web stránkách dkzp.cz nebo tel. dotazem u Jiřího Zadražila na tel. 602331995 zda Vámi požadované učebnice jsou v naší knihovně. Případně projednejte zda můžeme zdigitalizování určitých učebnic zajistit.

Dotazem na místně příslušném SPC ,zda nemá požadované digitalizované učebnice k dispozici a k zapůjčení.

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana , se zabývá kopírováním černotiskových textů a prodejem a půjčováním bodových a zvukových knih. Její sídlo je v Krakovské ulici 23/582, Praha 1 – Nové Město, Tel. 222210131, 222211160.

Na asociaci rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR ORBIS TACTUS , která mimo jiné půjčuje i prodává učebnice v Braillově písmu je kontakt: Terezie Kochová -tel. 728945537;e-mail: tereziekochova@seznam.cz; Jana Vachulová-tel. 774240131

Jiří Mayer ; Suvorovova 596,Katovy IV , 339 01 Klatovy; tel. 376324130;www.majit.sweb.cz ;e-mail: jiri.mayer@iol.cz; nabízí individuální přepisy textů včetně učebnic - cena za jednu stránku běžného textu v braillově písmu 3,00 Kč, u textů náročných na přepis (např. cizojazyčných, matematika, chemie, fyzika, velké množství tabulek apod.) až 5,00 Kč, cena za kroužkovou vazbu 30 Kč za svazek. S objednávkou individuálního přepisu textu je nutno zaslat originální černotiskovou předlohu.

V knihovnách jejichž součástí je i oddělení zvukové knihovny pro slabozraké a nevidomé existují zvukové záznamy pouze pro čtenáře se zrakovým postižením . Zvukové knihy a mluvené záznamy se dají v knihovně bezplatně vypůjčit po předložení lékařského potvrzení( formulář si vyzvednete v knihovně před návštěvou lékaře).

Jestliže máte od lékaře potvrzení,že ze zdravotních důvodů nemůžete číst klasické knihy, máte při zakoupení přehrávače zvukových knih nárok na příspěvek.

Co je potřeba udělat, abychom tento příspěvek získali?

 1. Vyzvednout si potvrzení v nejbližší knihovně , jejíž součástí je i zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké čtenáře.
 2. Zajít s ním k lékaři – specialistovi
 3. S vyplněným formulářem a účtenkou zajít na příslušný sociální odbor městského úřadu a počkat na posouzení
 4. Při kladném posouzen

Odkazy

Ke stažení

Zpět před navigaci
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍ ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ ČR
Copyright © Integrace o.s. 2019 Design and code by Joskaweb